چند روزیه درگیر این حسم ...

یعنی میشه ؟

سپردم به صاحبش ....اما بازم دلم میخواد که بشه

از ته دل امیدوارم که بشه

فردا معلوم میشه

 

....

غمت در نهانخانه دل نشیند    به نازی که لیلا به محمل نشیند

/ 1 نظر / 20 بازدید