خیلی کوچیکیم

خیلی خیلی کوچیک

تو این دنیای به این بزرگی مگه من قابل دیدنم ؟

وقتی دلم بگیره

وقتی بغض راه نفسمو ببنده

وقتی .. وقتی یه وقتائی بخوام از ته دل بخندم  اونم با صدای بلند

مگه دیده میشم مگه کسی متوجه من میشه

 

خیلی غرق شدم

تو روزمره هام تو لحظه هام

بزرگ شدم  سنمو میگم اما دلم کوچیک قلبم فشرده

زندگی ارومه اما تنش هم داره

بغض هست خنده هست

ناراحتی خوشحالی

اما نمیدونم کجام

از خودم گاهی میپسرم

کجائی؟

چرا جاموندی؟

یه حالی از خودت بپرس

زندگی در حرکته

اما من ایستادم

.........................................................................

/ 0 نظر / 22 بازدید