باز هم پنج شنبه داره از راه میرسه و من مثل هر پنج شنبه عمرم مهمون دارم

فردا مهمونای عزیزم بهم سر میزنن ... دلم براشون خیلی خیلی تنگ شده

میدونم از همه حرفای دلم خبر دارن

اما اومدم اینجا بنویسم تا ثبت کنم برای همیشه که همیشه یادم بمونه تا پنج شنبه ها را فراموش نکنم

 

/ 0 نظر / 24 بازدید